הגבלת אחריות

The purpose of this website is to share views, opinions, remarks and arguments . These are published for the writer's and the reader's mutual enjoyment of thinking about economics. When I say 'economics', I mean this in the widest meaning of the term.

I recommend that if you found something in this website educative enough to consider a course of action in the non-virtual world, do what every human being should do before acting. Check the specific data yourself. All human beings make mistakes. Mistakes can be of fact or judgement. Therefore, all assertions you are exposed to - here and elsewhere - should be checked and confirmed.

So, before making an investment, speak with your financial adviser and understand everything fully before committing money to any investment.

I am an amateur investor. I do not hold a license in investment consulting.  The contents of this website are not professional consultations or recommendations. You must not consider them as an alternative to individual investment consultation. Remember - such consultation takes into account the specific needs of each person. I shall bear no responsibility to any decisions you make after you read the information on this site, or to the damages you might incur.

I repeat, this time in capital letters, to make sure you understand:
DO NOT CONSIDER ANYTHING WRITTEN HERE AS A CERTIFIED CONSULTATION, ADVICE OR PROFESSIONAL ANALYSIS.

And in a simpler language:
If you choose to accept my opinion in any issue what-so-ever, and act in the real world accordingly, you choose to do it on your own responsibility. Only you decide what you should do with your money. 

Having said what my lawyers guided me to, I hope you will enjoy your stay ! 

המטרה של האתר הזה היא לשתף השקפות, דעות, הערות וטיעונים. הם מפורסמים להנאה המשותפת של הכותב והקורא מהחשיבה אודות הכלכלה. כשאני אומר 'כלכלה' אני מתכוון לכך במובן הרחב ביותר של המונח. 

אני ממליץ שאם מצאת משהו באתר זה כמלמד מספיק כדי לשקול מסלול פעולה בעולם הלא-וירטואלי, תעשה מה שכל אדם צריך לעשות לפני פעולה. בדוק את המידע הספציצי בעצמך. כל בני-האדם עושים טעויות. טעויות יכולות להיות בעובדה ובשיפוט. אחרי הכל, כל הטענות שאתה נחשף אליהן - כאן ובמקומות אחרים - צריכות להיבדק ויש לאשרן. 

לכן, לפני ביצוע השקעה, דבר עם היועץ הפיננסי שלך  והבן כל דבר במלואו לפני שאתה מקצה סכום כסף להשקעה כלשהיא. 

אני משקיע חובב. אני לא מחזיק ברשיון לייעוץ בהשקעות.תוכן אתר זה איננו ייעוץ והמלצות מקצועיים. אל תחשיב את הכתוב כאן כתחליף לייעוץ השקעות מותאם למצבך האישי. יש לזכור - ייעוצים כאלה לוקחים בחשבון את הצרכים האישיים של כל אדם. לא אשא באחריות לכל החלטות שאתה תקבל אחרי שתקרא את המידע באתר זה, או לנזקים שייגרמו לך בעקבות זאת.

אני חוזר, והפעם באותיות מודגשות, כדי לוודא הבנה: 
אל תחשיב דבר כלשהוא הכתוב באתר זה כייעוץ מוסמך, עצה או ניתוח מקצועי

ובשפה פשוטה יותר: אם בחרת לקבל את דעתי בנושא כלשהוא, יהא אשר יהא, ולפעול בעולם האמיתי בהתאם, עשית בחירה זו על אחריותך שלך. רק ביכולתך להחליט מה לעשות בכספך. 

ואחרי שאמרתי את מה שעורכי-הדין שלי הנחו אותי להגיד, אני מקווה שתהנה מהשהות שלך באתר ! 

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

מה הופך צוותים לטובים?

לקצץ את תקציב הסלולר של הח"כים?