רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2011

Poor china ? Poor world !

The Motley Fool has a good piece on the current state of Chinese stocks. The recommendation is to avoid small cap stocks, as they are just too hard to figure out right now.

One has to explain to people who are not into stock investing that "too hard to figure" is  a nice phrase of a situation in which it turns out that quite a bunch of  Chinese companies have turned out as frauds. Their reports, numbers, data have turned out to be completely invented. And we are talking here about Chinese corporations that have been enlisted for trade in the U.S stock markets. and have undergone a due diligence process in which international accounting firms were involved.

The conclusion, for me, as a person who has invested in several Chinese stocks, small and large cap, is clear.
I'll wrap my Chinese investments, which are worth now much less than they were, put them aside and wait patiently for the time until that specific area of the stock market returns to its senses. Selling would…

ככה נעשית בדיקת נאותות ? על הדומה בין ישראל וסין מנקודת-הראות של משקיע

כתבה מעניינת בדה-מארקר מלמדת על מידת מעורבותם של חתמים בתהליכי בדיקת הנאותות הנעשים במסגרת הנפקה.
חשוב לקרוא - עבור כל משקיע שמספר לעצמו שמעורבותו של חתם מוביל זה או אחר בתהליך יש בה כדי להבטיח את מהימנות הנתונים שנמסרים לו לגבי ההשקעה.
עצוב לקרוא - כי בניגוד לדרך בה דה-מארקר בחרו למסגר את הכתבה החשובה הזו ("חושפים את שיטת העבודה בימי בועת ההנפקות") עולה מהכתבה ברורות שבדרך שגרה, מעורבותו של החתם המוביל יכולה להסתכם בשיחות טלפון וקבלת מסמכים מצד שלישי שמבצע עבורו את הבדיקות.
כפי שהסביר נציג החתם המוביל בעדותו בביהמ"ש בדיון בנוגע להנפקה שערכה נפגע מאוד בעקבות המשבר הכלכלי האחרון:
"בבדיקת הנאותות אני עוסק בצד הכלכלי. ברגע שאני עושה בדיקת נאותות, גם משפטית, גם כלכלית, גם חשבונאית וגם משווק את ההנפקה, אני כנראה צריך לעשות רק הנפקה אחת בשנה. זה לא עובד כך, לא בארץ ולא בעולם, ואני כבר 21 שנים בתחום הזה". ואם בארזים נפלה שלהבת מה הפלא שמתברר שרוב החתמים האחרים "כלל לא קראו את תשקיף החברה, לא נפגשו עם בעליה, וחתמו על בדיקות הנאותות אף על פי שלא היו מעורבים בהן כלל...…

בועה או לא בועה ? מה זה משנה למנהלי הבנקים ? כסף שלהם ?

הידיעות בתקשורת על פגישתו האחרונה של נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, עם ראשי הבנקאות בישראל, מבהירות היטב: פישר חושב שהבנקים אינם נוהגים באחריות.
העקביות שבה פישר פועל מעידה שגם אם הוא לא משוכנע שיש בועת-נדל"ן בישראל, הוא משוכנע שקרב ובא היום שבו דינמיקות הביקוש וההיצע בשוק הזה עתידות לעבור שינוי, ושבעקבות השינוי הזה לווים רבים מדי עתידים לגלות שהם לא מסוגלים לעמוד בתנאי המשכנתאות שלקחו על עצמם.

בעולם כלכלי של ריביות נמוכות, מי שייפגע מהיום-שאחרי (כלומר, ביום שהריביות יחזרו לרמה סבירה, או שניכנס למשבר כלכלי נוסף במחזור) הוא מי שאין לו יכולת ספיגה. כלומר, בראש ובראשונה - מי שאינו עשיר, מי שאינו בנק ומי שאינו מנהל בנק.

זו המציאות שלאורה מוצא עצמו נאלץ נגיד בנק ישראל להסביר למנהלי הבנקים שעם כל הכבוד לתפישתם את המשכנתאות כמוצר-מדף, הם צריכים לדאוג שלקוחותיהם לא ייכנסו למחוייבויות שלא יוכלו לעמוד בהם, בתנאים כלכליים אחרים שעתידים לבוא ביום מן הימים.

מבחינות רבות, פישר משלם את הסלחנות שהוא, המפקח על הבנקים, ורשויות הרגולציה מפגינות כלפי הבנקים בהקשרים אחרים, והדוגמא הבולטת היא מחיקת הח…